Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 Novellanalys - muntlig och skriftlig uppgift

Skapad 2018-11-14 13:00 i PARTILLE GYMNASIUM Partille
Gymnasieskola 1 Svenska

Novellanalys - Skriftlig och muntlig uppgift

Ni ska läsa två korta noveller.

• Handkraft av Torgny Lindgren (1972)

• Nu när är du stilla av Pär Sahlin (2009)

Du ska göra en skriftlig analys på novellens innehåll och struktur. Du ska också delta aktivt på gruppdiskussionen där ni tillsammans diskuterar novellernas innehåll.

E
C
A
Tala
Förberett samtal och diskussion
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter. Det gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter. Det gör eleven med säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. Det gör eleven med säkerhet.
Innehåll
Återge innehållet
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några skönlitterära verk.
Eleven kan mer utförligt återge innehållet i några skönlitterära verk.
Eleven kan mer utförligt och nyanserat återge innehållet i några skönlitterära verk.
Innehåll
Reflektion över innehåll och form
Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av något berättartekniskt och stilistiskt begrepp.
Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Tema och motiv
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv
Iakttagelser och egna tankar
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelse och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelse och formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättande på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: