Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författarporträtt

Skapad 2018-11-14 13:08 i Örbyskolan Stockholm Grundskolor
Som avslutning på sagoarbetet ska alla skriva ett författarporträtt.
Grundskola 7

Rubrik 1

Jag presenterar min författare utifrån punkterna som finns i uppgiften.
Inte än
E
C
A
  • Sv  E 9
Du presenterar relevant fakta utifrån mallen författarporträtt.
Du presenterar underbyggd fakta utifrån mallen författarporträtt
Du presenterar underbyggd fakta på ett personligt sätt utifrån mallen författarporträtt.

Ny rubrik

Jag tänker på att skriva varierat och att använda ord som hör till ämnet.
Inte än
E
C
A
  • Sv  E 9
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.

När jag skriver tänker jag på att följa de skrivregler som finns.
Inte än
E
C
A
  • Sv  E 9
Meningsbyggnad är enkel. Några få ord eller uttryck används eller stavas fel
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och uttryck. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
  • Sv  E 9
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Användningen av oftast liten och stor bokstav korrekt. Styckeindelning finns till viss del.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Användningen av liten och stor bokstav korrekt. Texten är styckeindelad.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Styckeindelningen är genomtänkt.

Ny rubrik

Jag tänker på att få en tydlig struktur i texten (röd tråd) och är noga med att inte frångå ämnet.
Inte än
E
C
A
Ny aspekt
  • Sv  E 9
Strukturen är till viss del tydlig. Början och slut hänger i stort sätt ihop.
Strukturen är tydlig och har ett tydligt fokus på ämnet.
Strukturen är tydlig och har ett tydligt fokus på ämnet.

Ny rubrik

Jag sammanställer information om min författare från källorna som jag använder.
Inte än
E
C
A
  • Sv  E 9
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor
  • Sv  E 9
  • Sv  A 9
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar samt enkelt ämnesrelaterat språk
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar samt utvecklat ämnesrelaterat språk
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar samt välutvecklat ämnesrelaterat språk

Ny rubrik

Jag undersöker mina källor och kan ange en bra och en dålig sak om varje källa.
Inte än
E
C
A
  • Sv  E 9
På slutet har jag med en förteckning av mina källor. Jag har skrivit ner en positiv och en negativ sak om varje källa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: