Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 18 Bedömningsmatris historia Den industriella revolutionen

Skapad 2018-11-15 07:56 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Bedömningsmatris - Historia - Den industriella revolutionen. .
Grundskola 8

Bedömningsmatris - Historia - Den industriella revolutionen.

F
E
C
A
Använda centrala ord och begrepp
Din förmåga att förstå och använda centrala ord och begrepp när du talar, skriver, lyssnar och läser inom arbetsområdet.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Visa faktakunskaper
Du kan identifiera flera tänkbara orsaker och utifrån fakta, resonera om dess konsekvenser.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Resonera
Din förmåga att resonera om orsaker och konsekvenser.
Du visar detta genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av
Undersöka och beskriva utvecklingslinjer
Du kan undersöka och beskriva några utvecklingslinjer.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Använda, dra slutsatser och resonera
Du kan använda historiska källor på ett sätt som visar att du kan tolka och dra slutsatser. Du kan också resonera om källans trovärdighet och användbarhet för olika syften.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: