Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris - Så styrs Sverige

Skapad 2018-11-15 09:29 i Rodengymnasiet Norrtälje
Den här matrisen gäller för momentet Så styrs Sverige med fokus på ideologier och det svenska politiska systemet
Gymnasieskola

Rubrik 1

Ideologier - debatt och skriftligt kunskapstest.
>
>>
>>>
Ideologi
Eleven diskuterar översiktligt/ utförligt/ och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla/ välgrundade/ nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla/ nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Du redogör översiktligt för problemet enligt den ideologi som du har blivit tilldelad. Du beskriver översiktligt orsakerna till din ståndpunkt och du beskriver enkla konsekvenserna av problemet. Du presenterar enkla argument och ståndpunkter och bemöter samt värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Du redogör utförligt för problemet enligt den ideologi som du har blivit tilldelad. Du beskriver utförligt orsaker till din ståndpunkt och du beskriver utförligt konsekvenserna av problemet. Du presenterar utförligt dina argument och ståndpunkter och bemöter samt värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Du redogör utförligt och nyanserat för problemet enligt den ideologi som du har blivit tilldelad. Du beskriver utförligt och nyanserat orsaker till din ståndpunkt och du beskriver utförligt och nyanserat konsekvenserna av problemet. Du presenterar utförligt och nyanserat dina argument och ståndpunkter och bemöter samt värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.

Ny rubrik

Skriftligt kunskapstest
>
>>
>>>
Olika samhällens organisation
Eleven kan översiktligt/ utförligt / och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Du redogör översiktligt för Sveriges statsskick och ansvarsfördelning mellan riksdag, regering, kommun och förvaltning. Du redogör översiktligt för hur lagar stiftas. Du kan översiktligt analysera orsaker och konsekvenser i skillnader mellan olika politiska system och drar enkla slutsatser.
Du redogör utförligt för Sveriges statsskick och ansvarsfördelning mellan riksdag, regering, kommun och förvaltning. Du redogör utförligt för hur lagar stiftas. Du analyserar utförligt orsaker och konsekvenser i skillnader mellan olika politiska system och drar välgrundade slutsatser.
Du redogör utförligt och nyanserat för Sveriges statsskick och ansvarsfördelning mellan riksdag, regering, kommun och förvaltning. Du redogör utförligt och nyanserat för hur lagar stiftas. Du analyserar utförligt och nyanserat orsaker och konsekvenser i skillnader mellan olika politiska system och drar välgrundade och drar nyanserade slutsatser.
Olika politiska system
I sin analys förklarar eleven /enkla/ komplexa samband och drar enkla/ välgrundade/ nyanserade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
Du jämför översiktligt olika politiska system och förklarar enkla samband mellan dessa. Du drar enkla slutsatser om hur olika politiska system är lika och hur de skiljer sig åt, exempelvis olika valsystem.
Du jämför utförligt olika politiska system och förklarar samband mellan dessa. Du drar välgrundade slutsatser om hur olika politiska system är lika och hur de skiljer sig åt, exempelvis olika valsystem
Du jämför utförligt och nyanserat olika politiska system och förklarar komplexa samband mellan dessa. Du drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur olika politiska system är lika och hur de skiljer sig åt, exempelvis olika valsystem
Orsaker och konsekvenser
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon/ några/ flera orsak(-er) och konsekvens(-er). Eleven diskuterar översiktligt/ utförligt/ och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla/ välgrundade/ och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla/ nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Du kan analysera någon orsak till och konsekvens av en fråga som rör Sveriges politiska system. Du diskuterar översiktligt orsakerna till och konsekvenserna av samhällsfrågan. Du kan ge enkla argument för dina ståndpunkter och kan värdera andras ståndpunkter med enkla omdömen.
Du kan analysera några orsaker till och konsekvenser av en fråga som rör Sveriges politiska system. Du diskuterar utförligt orsakerna till och konsekvenserna av samhällsfrågan. Du kan ge välgrundade argument för dina ståndpunkter och kan värdera andras ståndpunkter med enkla omdömen.
Du kan analysera flera orsaker till och konsekvenser av en fråga som rör Sveriges politiska system. Du diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna till och konsekvenserna av samhällsfrågan. Du kan ge välgrundade argument för dina ståndpunkter och kan värdera andras ståndpunkter med nyanserade omdömen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: