Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov, matematik, delprov A

Skapad 2018-11-16 20:00 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 6 Matematik

Resultat från det muntliga nationella provet i matematik, delprov A.

Ny nivå
E
C
A
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Du når ej målen.
Visar kunskaper om matematiska begrepp.
Visar goda kunskaper om matematiska begrepp.
Visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Problemlösning och metod
Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven använder.
Du når ej målen.
Använder någon fungerande metod.
Använder lämpliga metoder.
Använder strategier i flera steg.
Resonemang
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang.
Du når ej målen.
För enkla resonemang.
För utvecklade resonemang.
För välutvecklade resonemang.
Resonemang
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang.
Du når ej målen.
Bidrar med någon fråga eller kommentar som till viss del för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar eller i diskussioner.
Bidrar med idéer och förklaringar som för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar eller i diskussioner.
Vidareutvecklar och fördjupar egna och andras argument och resonemang.
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer (språk och representation).
Du når ej målen.
Uttrycker sig med ett enkelt matematiskt språk, tankegången är möjlig att följa.
Uttrycker sig med ett lämpligt matematiskt språk, tankegången är lätt att följa.
Uttrycker sig med säkerhet och använder ett lämpligt och korrekt matematiskt språk. Tankegången är lätt att följa.
Summa
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: