Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur gammal blir en katt

Skapad 2018-11-18 20:24 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 9 Matematik

Uppgiftsspecifik bedömningsmatris till Del B2- 2009 – Hur gammal blir en katt?

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse och metod
I vilken grad eleven visar förståelse för problemet. Kvaliteten på den metod som eleven väljer.
Eleven visar förståelse för problemet genom att tolka modellerna och bestämma kattens ålder korrekt enligt båda modellerna för några år.
Elevlösningen visar att eleven har en lämplig metod för att bestämma den exakta tidpunkten då de båda modellerna ger samma ålder på katten (t.ex. påpekar att grafernas skärningspunkt ger tidpunkten).
Eleven formulerar formler för båda modellerna i någon av deluppgifterna.
Genomförande och analys
Hur fullständigt och hur väl eleven löser problemet och i vilken mån eleven använder samband och generaliseringar. Kvaliteten på elevens slutsatser, analyser och reflektioner.
Punkterna för minst en modell korrekt inprickade i ett acceptabelt koordinatsystem. Eleven ger något rimligt svar med motivering till när modellerna ger samma ålder (t.ex. läser i tabellen).
Eleven ger en godtagbar motivering till varför B är den rimligaste modellen.
Eleven bestämmer med stor noggrannhet den tidpunkt då de båda modellerna ger samma ålder (t.ex. förstorar grafer, beräknar värden för del av år eller ställer upp uttryck).
Redovisning och matematiskt språk
Hur väl eleven använder matematiskt språk och ritar figurerna. Hur fullständig och hur klar och tydlig elevens redovisning är.
Redovisningen omfattar endast delar av problemet och det matematiska språket kan vara knapphändigt.
Redovisningen är möjlig att följa och det matematiska språket är acceptabelt. Redovisningen omfattar hela uppgiften.
Redovisningen är klar och tydlig. Det matematiska språket är lämpligt och båda graferna är acceptabelt ritade i ett koordinatsystem med lämplig skala.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: