Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse [HT-18]

Skapad 2018-11-19 08:47 i Ugglums skola Partille
I matrisen nedan ingår endast utvalda delar av Skolverkets kunskapskrav. Kunskapskraven i sin helhet finns på www.skolverket.se
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa

Rörelse (HT-18)

Kunskapskrav i slutet av år 9

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
F
E
C
A
Delta
Eleven kan delta i lekar och spel som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Utveckla samarbetsförmågaoch respekt för andra.
Eleven kan delta i lekar och spel som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget. Utveckla samarbetsförmågaoch respekt för andra.
Eleven kan delta i lekar och spel som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget. Utveckla samarbetsförmågaoch respekt för andra.
Dans och takt
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang
Simning
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge Godkänd HLR utbildning (senast ÅK9)
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge Godkänd HLR utbildning (senast ÅK9)
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge Godkänd HLR utbildning (senast ÅK9)
Planering
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter
Hälsa
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
Idrotter med komplexa rörelser
Eleven kan delta i idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan delta i idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: