Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENGELSKA bedömningsmatris åk 1-3

Skapad 2018-11-19 19:34 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Engelska

Med målsättning att ha roligt när vi lär oss engelska, kommer vi att arbeta med bl.a. sånger, ramsor, lekar, dialoger och texter för att bygga upp vårt ordförråd inom olika tema-områden.

Syfte:
Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga som innebär att du:
* förstår talad och skriven engelska * kan formulera dig i tal och skrift * använder olika språkstrategier för att lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT:

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (förstå och tolka)
Lyssna och förstå t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En
 • En  E 6
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt.
Förstår när någon talar tydligt och sakta och använder ett enkelt språk om något ämne du känner igen.
Förstår enkla samtal och dialoger som handlar om saker och ämnen som du känner till eller varit med om tidigare.
Förstår enkla berättelser som handlar om något bekant ämne som du känner igen.
TALA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Tala så andra förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En
 • En  E 6
Säger enkla ord och fraser genom att härma. Deltar i sång, rim och ramsor.
Använder enkla ord och meningar som man övat in. Använder dem i mycket kända situationer som du varit med om tidigare.
Använder ett mycket enkelt språk med kända och inövade ord och fraser.
Använder kända ord, fraser och meningar. Sätter samman dem till ett sammanhängande budskap.
SAMTALA (kommunicera, formulera)
Föra en dialog med andra
 • En
 • En
 • En  E 6
Deltar i samtal genom att enkelt svara på direkta frågor.
Deltar i samtal genom att besvara enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser.
Deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer du varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser.
Deltar i enkla samtal och dialoger genom att ställa och besvara frågor inom kända ämnesområden och situationer.
LÄSA OCH FÖRSTÅ TEXT (förstå och tolka)
Läsa och förstå enkel text , t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En
 • En  E 6
Läser och förstår enstaka väl kända ord kopplat till bilder. Behöver hjälp med att läsa och uttala det för att förstå dem.
Läser och förstår enstaka väl kända ord. Behöver ibland en bild som visar vad ordet betyder.
Läser och förstår enstaka väl kända ord och/eller enkla meningar.
Läser och förstår enkla ord och meningar inom kända ämnesområden och situationer.
SKRIVA SÅ ANDRA FÖRSTÅR (kommunicera, formulera)
Skriva så andra förstår t.ex. enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En
 • En  E 6
Skriver av enkla ord kopplat till bilder.
Skriver enkla ord kopplat till bilder.
Skriver kända, enkla ord och meningar kopplat till bilder.
Skriver mycket enkla texter med hjälp av kända ord eller enkla meningar.
LÖSA PROBLEM (språklig strategi)
Hur man kan lösa situationen för att förstå och själv kunna uttrycka sig t.ex. upprepa, annat ord, gissar av sammanhanget, ordbok, kroppsspråk.
 • En
 • En  E 6
Om du inte förstår eller andra inte förstår dig försöker du säga det igen eller fråga.
Om du inte förstår försöker du gissa vad man menar genom att ta hjälp av t.ex. bilder. Använder t.ex. bilder eller kroppsspråket för att försöka förklara vad du menar.
Om du inte förstår försöker du gissa vad man menar genom att ta hjälp av t.ex. bilder eller få personen att säga det igen. Använder bilder eller kroppsspråket för att försöka förklara vad du menar.
Om du inte förstår eller kan göra dig förstådd försöker du lösa det på ett bra sätt utifrån situationen, t.ex. titta på bilder, kroppsspråk, slå upp ordet, eller fråga igen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: