Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationellt prov i svenska 2018/2019

Skapad 2018-11-20 08:31 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Här kan du se dina betyg på delproven samt det sammanvägda betyget.
Grundskola 6 Svenska

Resultaten av delproven sammanvägs till ett betyg. Betygen i de nationella proven behöver inte vara desamma som slutbetyget eftersom proven inte testar alla kunskapskrav. Däremot används betygsresultaten som stöd vid betygssättning och är alltså betygsstödjande.

E
D
Du har uppfyllt alla kunskapskrav för E och till övervägande del för C
C
B
Du har uppfyllt alla kunskapskrav för C och till övervägande del för A
A
Delprov Muntlig framställning
Redogörelse och samtal
Du kan redogöra och samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller och för samtalet framåt. Dessutom kan du förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan redogöra och samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som relativt väl upprätthåller och för samtalet framåt. Dessutom kan du förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan redogöra och samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt fördjupar eller breddar samtalet. Dessutom kan du förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och med god anpassning till syfte och mottagare.
Delprov Läsa
Läsförståelse
Du kan läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse. Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Genom att göra utvecklande sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar du god läsförståelse. Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklande relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse. Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Delprov Skriva
- En berättande text - En sakprosatext
Du har skrivit en text som i huvudsak är kopplad till uppgiften och som i huvudsak följer kraven för innehåll, struktur, språk och skrivregler. Bearbetning kan behövas för att texten ska bli helt självbärande.
Du har skrivit en text som är relativt väl kopplad till uppgiften och som relativt väl följer kraven för innehåll, struktur, språk och skrivregler.
Du har skrivit en text som är väl kopplad till uppgiften och som väl följer kraven för innehåll, struktur, språk och skrivregler.
Sammanvägt provbetyg i svenska
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: