Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokrecension år 7-9

Skapad 2018-11-20 09:53 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Du läser en valfri bok och skriver en bokrecension inklusive analys.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Bokrecension/bokanalys under åren 7-9. Den här matrisen används för varje bokrecension under år 7-9 och du ser din förbättning under resans gång.

1
2
3
4
Innehåll och sammanhang
Innehållet är något oklart.
Du gör en enkel sammanfattning av bokens innehåll. Din recension innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Du gör en utförlig sammanfattning av bokens innehåll. Din recension innehåller utvecklande gestaltande beskrivningar.
Du gör en välutvecklad sammanfattning av bokens innehåll. Din recension innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Analys
Du återger det som händer i boken, men reflekterar inte över det.
Du kan presentera bokens innehåll och budskap samt göra enklare bedömningar utifrån dina egna tankar och värderingar.
Du kan presentera bokens innehåll och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du kan presentera bokens innehåll och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna. Du använder dig av exempel från boken för att stärka din analys och tolkning.
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är mycket enkel och/eller felaktig på vissa ställen.
Meningsbyggnaden är enkel.
Meningsbyggnaden är ganska varierad.
Meningsbyggnaden är varierad.
Ordval, variation
Texten visar ett begränsat ordval.
Ordvalet räcker till för att redogöra för bokens innehåll.
Ordvalet i texten är ganska varierat. Du gör få formella fel.
Ordvalet i texten är mycket varierat och precist. Du gör ytterst få eller inga formella fel.
Styckeindelning
Styckeindelning saknas.
Försök till styckeindelning har gjorts.
Styckeindelningen är i huvudsak korrekt.
Styckeindelningen är korrekt.
Stavning
Grundläggande regler för stavning används med viss säkerhet
Grundläggande regler för stavning används med relativt god säkerhet
Grundläggande regler för stavning används med god säkerhet
Grundläggande regler för stavning används med mycket god säkerhet
Skrivregler
Du använder skiljetecken och stor/liten bokstav med viss säkerhet
Du använder skiljetecken med relativt god säkerhet och gör endast ett fåtal fel med stor/liten bokstav
Du använder skiljetecken med god säkerhet och gör inga direkta fel med stor/liten bokstav
Du använder skiljetecken med mycket god säkerhet och gör inga fel med stor/liten bokstav
Tempus
Du gör många tempusfel
Du gör få tempusfel
Du använder dig av tempus korrekt
Du använder dig av tempus medvetet
Struktur
Uppbyggnaden går inte riktigt att följa, ditt berättarperspektiv har bristeroch en enklare textbindning används
Uppbyggnaden går att följa, du har ett i huvudsak fungerande berättarperspektiv och en enklare textbindning används
Uppbyggnaden är tydlig, du har ett relativt väl fungerande berättarperspektiv och en varierad textbindning
Uppbyggnaden lyfter texten, du har ett väl fungerande berättarperspektiv och en väl utnyttjad textbindning som skapar flöde
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: