Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik Österslättsskolan ht 2018

Skapad 2018-11-20 13:08 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Fysik

FÖRMÅGA ATT GRANSKA INFORMATION OCH KOMMUNICERA

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Skilja fakta från värderingar i samtal och diskussion
Kan skilja fakta från värderingar med enkla motiveringar.
Kan skilja fakta från värderingar med utvecklade motiveringar.
Kan skilja fakta från värderingar med välutvecklade motiveringar.
Framföra och bemöta åsikter och argument i diskussioner
Diskussionen förs till viss del framåt.
Diskussionen förs framåt.
Diskussionen förs framåt och fördjupar och breddar dem.
Söka och använda trovärdig information med trovärdiga källor
Använder enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Använder enkla och utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Använder enkla och välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet.
Skapa texter och andra framställnin
Skapar enkla texter eller andra framställningar med viss anpassning till syftet.
Skapar utvecklade texter eller andra framställningar med relativt god anpassning till syftet.
Skapar välutvecklade texter eller andra framställningar med god anpassning till syftet.

FÖRMÅGA ATT GENOMFÖRA SYSTEMATISKA UNDERSÖKNINGAR

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Genomföra undersökningar och formulera planeringar och enkla frågeställningar
Genomför undersökningar och bidrar till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Genomför undersökningar och formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Genomför undersökningar och formulerar enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
Använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra resultat med frågeställningar
Kan dra enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier.
Kan dra utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier.
Kan dra välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier.
Förbättringar och rimlighet
För enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
För utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningar kan förbättras.
För välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på förbättringar samt visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentation
Skriver enkla dokumentationer.
Skriver utvecklade dokumentationer.
Skriver välutvecklade dokumentationer.

FÖRMÅGA ATT ANVÄNDA BEGREPP, MODELLER OCH TEORIER

Insats av skola/elev behövs
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Använda naturvetenskapliga begrepp
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Föra resonemang där fysiken kopplas till företeelser i vardagslivet
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beskriva samband som berör krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet
Visar på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Visar på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Visar på komplexa fysikaliska samband.
Använda fysikaliska modeller om partiklar och strålning
Beskriver och ger exempel på ett i huvudsak fungerande sätt.
Förklarar och visar på samband på ett relativt fungerande sätt.
Förklarar och generaliserar på ett väl fungerande sätt.
Föra resonemang om miljöpåverkan och åtgärder för hållbar utveckling
För enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar på några åtgärder.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Beskriva centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse.
Kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse.
Kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: