Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi

Skapad 2018-11-20 13:54 i Stiernhööksgymnasiet i Rättvik Rättvik
Jämförelse mellan olika energikällor med koppling till hållbar utveckling.
Gymnasieskola
F
E
C
A
Eleven kan _____ diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa ____ .
enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument.
utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument.
utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument.
Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger ____ argument för dessa.
enkla
välgrundade
välgrundade och nyanserade
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven ____ slutsatser och föreslår några handlingsalternativ
enkla
välgrundade
välgrundade och nyanserade
samt ger ____ argument för dessa.
enkla
välgrundade
välgrundade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: