👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsbetyg Engelska ht18

Skapad 2018-11-20 13:57 i Aroseniusskolan Ale
Grundskola 8 Engelska

Här ser du bedömningar i de färdigheter vi främst arbetat med under terminen. När terminsbetyget är satt (senast 12/12) ser du det i kommentarer.

F
E
C
A
Läsförståelse
Underlag: Läsförståelse 1 Läsförståelse 2 Lektionsuppgifter
Hörförståelse
Underlag: Hörförståelse 1 Hörförståelse 2 Lektionsuppgifter
Skriva
Underlag: Sammanfatta tidningsartiklar Skrivdel prov kap1 Manus muntlig presentation
Muntlig presentation
Underlag: Muntlig argumenterande presentation
Uttrycka sig muntligt
Underlag: Muntliga aktiviteter och interaktioner i klassrummet (ifylls i den mån underlag finns)