Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, taluppfattning

Skapad 2018-11-20 14:28 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 1 Matematik

Taluppfattning på hösten i åk ett. Ha känsla för tal och antal främst upp till tio.

Taluppfattning

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Hög måluppfyllelse
Räkneord och antal
Du känner igen och kan visa alla de tio siffersymbolerna och kan koppla dem till rätt antal. Du kan ramsräkna till tio.
Du känner igen och kan visa alla de tio siffersymbolerna och kan koppla dem till rätt antal och kan också visa ett eller två tvåsiffriga tal inom talområdet 0-20 samt koppla dem till rätt antal. Du kan ramsräkna till 29.
Du känner igen och kan visa alla de tio siffersymbolerna och kan koppla dem till rätt antal och kan även visa flera tvåsiffriga tal i talområdet 0-20 samt koppla dem till rätt antal. Du kan ramsräkna till femtio.
Du känner igen och kan visa alla de tio siffersymbolerna och kan koppla dem till rätt antal och kan även visa flera tvåsiffriga tal i talområdet 0-20 samt koppla dem till rätt antal. Du kan ramsräkna till mer än hundra. Du kan beskriva och förklara vad vi använder siffror och tal till.
Uppskattning och överslagsberäkning
Du kan uppskatta antal korrekt upp till fyra.
Du kan uppskatta antal ungefärligt upp till tio.
Du kan uppskatta antal ungefärligt upp till arton.
Du kan uppskatta antal ungefärligt upp till arton genom att använda talbilder som ryms inom talet arton och som gör att du inte behöver pekräkna för att göra en korrekt bedömning.
Addition och subtraktion - olika representationer
Du kan med hjälp av en vuxen formulera en addition och en subtraktion muntligt.
Du kan självständigt formulera en addition och en subtraktion muntligt.
Du kan självständigt formulera en addition och en subtraktion muntligt samt visa det med matematikens symbolspråk.
Du kan självständigt formulera en addition och en subtraktion muntligt och rita en bild till samt uttrycka tankarna i text och med matematikens symbolspråk. Du kan beskriva dina tankar när du motiverar varför du valde den addition eller subtraktion som du valde.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: