👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 Musik - Bedömningsstöd

Skapad 2018-11-20 15:54 i Furulunds skola F-6 Partille
Grundskola 4 Musik
Saknas underlag
På god väg
Godtagbara kunskaper
Sång
Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett delvis fungerande sätt.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
Instrumentspel
På något instrument spelar eleven på på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Ensamblespel
I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
 • Mu  4-6
Symboler, Byggstenar och Notation
Eleven delta i aktiviteterna som leder till kunskap för såväl eget musicerande som i ensemble.
 • Mu  4-6
Skapa, gestalta, framföra
Eleven kan utifrån givna musikaliska idéer och enkla musikaliska mönster pröva att skapa musik med hjälp av röst, instrument och kropp.
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
Eleven deltar i imitations- och improvisationsövningar och olika typer av musikaliska gestaltningar
 • Mu  4-6
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
Digitala verktyg
Eleven utvecklar kunskap i att använda digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
Olika musikgenrer
Vid jämförelse mellan olika typer av musik för eleven enkla resonemang om musikens utformning och samband, likheter och skillnader.
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
Musikens funktioner
Vid jämförelse mellan olika typer av musik för eleven enkla resonemang om musikens utformning och samband, likheter och skillnader.
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
Instrumentkännedom
Eleven kan urskilja om instrument de hör är blås-, sträng- eller slaginstrument.
 • Mu  E 6