Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris Geometriska objekt, längd och omkrets

Skapad 2018-11-20 20:00 i Hjorthagens skola Stockholm Grundskolor
En lärandematris för området geometriska objekt, längd och omkrets.
Grundskola 4 Matematik

Skapa en förståelse för vad du ska kunna och har lärt dig när du har avslutat arbetet med geometri

------------------------>
------------------------>
------------------------>
Problemlösning
  • Ma  E 6
kan formulera och lösa problem genom att välja använda strategier och metoder som passar problemet kan tolka och förstå enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll kan tolka resultatet och dra en relevant slutsats
kan formulera och lösa problem genom att välja använda strategier och metoder som passar problemet kan tolka och förstå svårare muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll kan tolka resultatet och dra en relevant slutsats Kan formulera egna matematiska problem av liknande karaktär
kan formulera och lösa problem genom att välja använda strategier och metoder som passar problemet kan tolka och förstå svårare muntlig och skriftlig information med svårare matematiskt innehåll kan tolka resultatet och dra en relevant slutsats Kan formulera egna matematiska problem av liknande karaktär
i huvudsak fungerande
relativt välfungerande
välfungerande
Begrepp
  • Ma  E 6
kan känna igen och namnge tvådimensionella objekt som romb, parallellogram och cirkel kan beskriva geometriska objekt genom att använda lämpliga ord som sida, hörn och motstående sidor kan jämföra objekt efter deras egenskaper som form och vinklar kan hantera enhetsbyten inom längd (ex cm till mm och cm till dm) kan bestämma vilken enhet som är lämplig att använda för att mäta tex avståndet till skolan
kan känna igen och namnge tvådimensionella objekt som romb, parallellogram, cirkel men även parallelltrapets, oval kan beskriva geometriska objekt genom att använda lämpliga ord som sida, hörn och motstående sidor men även ord som diagonala och parallella kan jämföra objekt efter deras egenskaper som form och vinklar kan hantera enhetsbyten i flera steg inom längd (ex cm till mm och cm till dm) kan bestämma vilken enhet som är lämplig att använda för att mäta tex avståndet till skolan men även hur långt det är till Södertälje
grundläggande kunskaper
goda kunskaper
Metod
  • Ma  E 6
kan jämföra och storleks-ordna längder. kan göra rimliga uppskattningar av längd i olika sammanhang tex hur lång en penna är eller hur långt det är till fotbollsplanen kan mäta längd i cm med hjälp av linjal kan räkna ut omkrets för tvådimesionella objekt som en rektangel
kan jämföra och storleks-ordna längder, där enheterna varierar kan göra rimliga uppskattningar av längd i olika sammanhang tex hur lång en penna är eller hur långt det är till fotbollsplanen men även hur långt det är till olika platser i klassrummet kan mäta längd i cm med hjälp av linjal men även måttband kan räkna ut omkrets för tvådimesionella objekt som en rektangel men även för en cirkel
kan jämföra och storleks-ordna längder, där enheterna varierar kan göra rimliga uppskattningar av längd i olika sammanhang tex hur lång en penna är eller hur långt det är till fotbollsplanen men även hur långt det är till olika platser i klassrummet kan mäta längd i cm med hjälp av linjal men även måttband kan räkna ut omkrets för tvådimesionella objekt som en rektangel men även för en cirkel
tillfredsställande resultat
gott resultat
mycket gott resultat
Kommunikation och resonemang
  • Ma  E 6
  • Ma  E 6
kan redovisa kunskaper om geometriska objekts längd och omkrets på olika sätt tex med bilder, ord eller matematiska symboler och kan växla mellan dessa kan föra resonemang om rimligheten i sitt svar ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om geometriska objekt.
kan redovisa tydligt sina kunskaper om geometriska objekts längd och omkrets på olika sätt tex med bilder, ord eller matematiska symboler och kan växla mellan dessa kan föra resonemang om rimligheten i sitt svar och jämföra det med sina kamrater ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om geometriska objekt.
till viss del för resonemangen framåt
för resonemangen framåt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: