Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Affärsplanen (FÖRFÖR02-HT18)

Skapad 2018-11-21 08:53 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Företagsekonomi
E
D
Innebär att eleven har nått C-nivå till största delen
C
B
Innebär att eleven har nått A-nivå till största delen
A
Kunskapsmål BEGREPP
Redogör för innebörden av företagsekonomiska begrepp
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
Kunskapsmål UNDERSÖKER
Formulerar företagsekonomiska frågeställningar, samlar in information från olika källor och gör en bedömning av informationens trovärdighet. Sammanställer informationen, för resonemang och drar slutsatser.
Behärskar med hjälp från handledare. Formulering av frågeställningar är enkel och görs med viss säkerhet. Den efterföljande analysen är enkel.
Behärskar självständigt. Formulering av frågeställningar görs med viss säkerhet. Den efterföljande analysen är välgrundad.
Behärskar självständigt. Formulering av komplexa frågeställningar görs med säkerhet. Även mer avancerade källor används. Den efterföljande analysen är välgrundad och nyanserad. Sammanställningen sker på ett strukturerat sätt.
Kunskapsmål SAMTAL
Deltar i samtal och ger argument för sina ståndpunkter
Argumenten är enkla.
Argumenten är välgrundade.
Argumenten är välgrundade och nyanserade, och diskuteras ur olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: