👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd - Ma ht åk 2

Skapad 2018-11-23 13:00 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Matris till den skriftliga delen av Skolverkets bedömningsstöd för höstterminen årskurs 2.
Grundskola 2 Matematik

Skriftlig del

Lägre nivå
Mellannivå
Godtagbara kunskaper ht åk 2.
Högre nivå
Talraden
Jag kan vilket tal som kommer efter inom talområdet 0-20.
Jag kan talens grannar inom talområdet 0-50.
Jag kan talens grannar inom talområdet 0-200.
Tals värde
Jag kan förstå tals värde med olika representationsformer inom talområdet 0-20. Ex med pengar eller centimo.
Jag kan förstå tals värde med olika representationsformer inom talområdet 0-50. Ex med pengar eller centimo.
Jag kan fortsätta talföljder med olika hopp inom talområdet 0-100.
Tallinje
Jag kan markera tal på tallinjen där varje tal motsvaras av ett streck inom talområdet 0-20.
Jag kan markera tal på tallinjen där varje tal motsvaras av ett streck inom talområdet 0-50.
Jag kan markera tal på en tallinje med olika graderingar inom talområdet 0-100.
Dela upp tal
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-20.
Testas inte på denna nivå.
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-20.
Jag kan storleksordna tal inom talområdet 0-100.
Testas inte på denna nivå.
Beräkna
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion inom talområdet 0-10.
Jag kan göra beräkningar i addition och subtraktion inom talområdet 0-20.
Jag kan göra beräkningar med multiplikation.
Likhetstecknet
Jag förstår likhetstecknets betydelse med enkla luck-tal inom addition i talområdet 0-10.
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition i talområdet 0-10.
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion i talområdet 0-30.
Problemlösning
Testas inte för denna nivå.
Jag kan lösa textuppgifter med addition inom talområdet 0-100 samt rita eller skriva hur jag tänker.
Jag kan lösa textuppgifter i flera steg med addition och subtraktion inom talområdet 0-200 samt rita eller skriva hur jag tänker.
Problemlösning, division
Testas inte för denna nivå.
Testas inte för denna nivå.
Jag kan lösa textuppgifter i division inom talområdet 0-50 samt rita eller skriva hur jag tänker.
Metoder för beräkningar
Testas inte för denna nivå.
Testas inte för denna nivå.
Jag kan visa hur jag löser uppgifter i addition och subtraktion inom talområdet 0-200.