Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spotlight 9 Grammatik

Skapad 2018-11-25 19:20 i Linnéaskolan Uddevalla
Grundskola 9 Engelska

Här får du återkoppling på läxförhören som du har gjort i grammatiken.

BEGINNER
Utveckling behövs
LEARNER
Kan grunden
ADVANCED
Kan det mesta
EXPERT
Full koll
#1 Substantiv - regelbunden och oregelbunden plural
#2 Substantiv - much, many, a lot of, lots of
#3 Substantiv - obestämd och bestämd artikel
#4 Pronomen - relativa pronomen
#5 Verb - enkelt och pågående presens
#6 Verb - enkelt och pågående preteritum
#7 Verb - ing-form,efter vissa verb, uttryck och prepositioner
#8 Verb - viktiga hjälpverb
#9 Verb - Do och Make
#10 Adjektiv - nationalitetsadjektiv
# 11 Konjunktioner - either...or, because, since
#12 Villkorsbisatser
#13 Usually och Used To
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: