Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten

Skapad 2018-11-26 08:52 i Surteskolan Ale
Grundskola 4 – 6 Matematik

Addition och subtraktion

  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma  4-6   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  • Ma  4-6   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  • Ma  4-6   Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
----------------------------------->
----------------------------------->
----------------------------------->
Jag kan
Begrepp
addition, subtraktion, term, summa, differens, jämna och udda tal
delarna och VET VILKEN som är vilken VID ENA RÄKNESÄTTET
jag kan delarna och VET VILKEN som är vilken VID BÅDA RÄKNESÄTTET
Jag kan
METOD
med hjälpmedel/konkret material lösa en addition och subtraktion
ETT SÄTT för att förklara och beräkna ADDITION
FLERA SÄTT för hur man förklarar och beräknar addition och SUBTRAKTION
Jag är
ADDITION och SUBTRAKTION
säker på LILLA PLUS och MINUS
säker på STORA PLUS och MINUS
säker på hur man BERÄKNAR en ADDITIONSALGORITM
Jag är
SUBTRAKTION
säker på hur man subtraherar UTAN VÄXLING
säker på hur man subtraherar med VÄXLING från NÄRLIGGANDE TALSORT
säker på hur man subtraherar med växling över FLERA TALSORTER

Multiplikation och division

----------------------------------->
----------------------------------->
----------------------------------->
Jag kan
BEGREPP
hälften, kvot, nämnare, täljare, faktor och produkt
delarna och VET VILKEN som är vilken VID ENA RÄKNESÄTTET
delarna och vet vilken som är vilken VID BÅDA RÄKNESÄTTEN
Jag kan
METOD
med hjälpmedel/konkret material lösa en multiplikation eller division
ETT SÄTT för att FÖRKLARA multiplikation
FLERA sätt för att FÖRKLARA MULTIPLIKATION och DIVSION
Jag kan
MULTIPLIKATION
4 st multiplikationstabeller (1-9)
7 ST multiplikationstabeller (1-9)
ALLA multiplikationstabeller 0-10
Jag kan
DIVISION
dividera med nämnare 2 och 5
dividera med HELTAL som nämnare som går JÄMNT upp ex 84/4
dividera tal med MINNESSIFFRA ex 92/4

Positionssystemet

----------------------------------->
----------------------------------->
----------------------------------->
Jag kan
BEGREPP
Platsvärde, ental, tiotal, hundratal, hur tal växer på en tallinje och avrundning
beskriva FYRA av begreppen
beskriva ALLA begreppen samt bedöma rimlighet i en uträkning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: