Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris tal

Skapad 2018-11-27 12:31 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Matris i matte år 5
Grundskola 4 – 6 Matematik

Matris utifrån planeringen tal i år 5.

Brattåsskolan matematik 4-6

E
C
A
Problemlösning
välja metod
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problem.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problem.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problem.
Problemlösning
Beskriva lösningar
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa problem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper även till med att ge ett förslag på hur man kan göra annorlunda.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa problem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du kan även ge ett förslag på hur man kan göra annorlunda.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa problem. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du kan ge förslag på hur man kan göra annorlunda.
Problemlösning
Flera sätt att lösa problem
Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du ger några förslag på andra sätt att lösa problemen.
Begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder matematiska begrepp på ett ganska bra sätt i välkända situationer.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp Du använder matematiska begrepp på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp Du använder matematiska begrepp på ett mycket bra sätt i nya situationer..
Begrepp
Beskriva begrepp
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer (saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck) på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer (saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck) på ett bra sätt.
Du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer (saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck) på ett mycket bra sätt.
Begrepp.
Samband mellan begrepp.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Metod
Beräkningar Aritmetik, algebra
Du kan göra enkla beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.
Du kan göra enkla beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar.
Du kan göra enkla beräkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändring på ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningar.
Kommunikation
Muntligt
Du kan beskriva och prata på ett ganska bra sätt om hur man kan göra beräkningar.
Du kan beskriva och prata på ett bra sätt om hur man kan göra beräkningar.
Du kan beskriva och prata på ett mycket bra sätt om hur man kan göra beräkningar.
Kommunikation
Skriftligt
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen.
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen.
Du använder bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen.
Resonemang
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor så att diskussionerna fortsätter på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: