Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi och hållbar utveckling - prov

Skapad 2018-11-27 20:19 i Rodengymnasiet Norrtälje
Bedömning av prov i delmoment 2
Gymnasieskola

Prov i ekologi och hållbar utveckling

  • Nak  -   Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
  • Nak  -   Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp kort svar
Uppgift 1 och 2 E- nivå
Saknar förståelse för begrepp inom området och behöver komplettera
Visar grundläggande förståelse för begreppen inom området
Visar bra förståelse för begreppen inom området
-
Begrepp med förklaring
Uppgift 3 och 4 E - C nivå
Saknar förståelse för begrepp inom området och behöver komplettera
Visar grundläggande förståelse för begreppen inom området och kan förklara grundläggande hur allt hänger ihop
Visar utmärkt förståelse för begreppen inom området och kan resonera utförligt för hur dessa kan sättas in i sammanhang.
-
Hållbar utveckling och resonemang
Uppgift 5 E - A nivå
Når inte upp till målen och behöver komplettera
Du ger några utförliga exempel på hur momentet kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar du enkla slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Du ger några utförliga exempel på hur momentet kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar du välgrundade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Eleven kan ge några utförliga exempel på hur naturvetenskap kan kopplas till hållbar utveckling. Utifrån exemplen drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser och föreslår några handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Individ och samhälle och resonemang
Uppgift 5 E - A nivå
Når inte upp till målen och behöver komplettera
Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: