👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska HT -18

Skapad 2018-11-29 14:01 i Stenkulan Lerum
Matrisen innehåller de kunskapskrav som undervisningen under HT -18 har berört. Detta är vad som ligger till grund för terminsbetyget.
Grundskola 9 Engelska

Matrisen innehåller de kunskapskrav som undervisningen under HT -18 har berört. Detta är vad som ligger till grund för terminsbetyget. Kunskapskraven i sin helhet finns på www.skolverket.se

Muntlig interaktion

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att formulera sig och kommunicera i tal, använda språkliga strategier för att göra sig förstådda, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
E
C
A
Uttrycka sig muntligt
Enkelt och begripligt I någon mån anpassat
Tydligt med visst flyt med viss anpassning
Tydligt med flyt med viss anpassning
Strategi för interaktion
I huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt

Muntlig framställning

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att formulera sig och kommunicera i tal och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
E
C
A
Formulera sig i tal
Enkelt och begripligt
Relativt tydligt
Tydligt
Relativt sammanhängande
Relativt varierat Visst flyt I någon mån anpassat
Sammanhängande Flyt Viss anpassning
Bearbeta och förbättra
Enkla förbättringar
Välgrundade förbättringar

Skriftlig framställning

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att formulera sig och kommunicera i skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
E
C
A
Formulera sig i skrift
Enkelt och begripligt Relativt sammanhängande
Relativt tydligt Relativt varierat Visst flyt I någon mån anpassat
Tydligt Sammanhängande Flyt Viss anpassning
Bearbeta och förbättra
Enkla förbättringar
Välgrundade förbättringar

Hör- och läsförståelse

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sina förmågor att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter samt att använda språkliga strategier för att förstå.
E
C
A
Förtstå tal och text
Förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer
Förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer
Förstå både helhet och detaljer
Redogöra, diskutera och agera
Visa förståelse översiktligt Agera godtagbart utifrån budskap och instruktioner
Visa förståelse välgrundat Agera tillfredsställande utifrån budskap och instruktioner
Visa förståelse välgrundat och nyanserat Agera med gott resultat utifrån budskap och instruktioner
Välja och använda strategi
Använda någon strategi för att underlätta förståelse
Använda strategier i viss utsträckning för att underlätta förståelse