Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare åk 6

Skapad 2018-11-30 10:50 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Grundskola 6 Svenska som andraspråk
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Rubrik
Rubrik och innehåll passar inte ihop
Rubriken är passande
Rubriken är passande och intresseväckande
Rubriken är träffsäker och intresseväckande
Anpassning efter genre
Texten behöver bearbetas för att bli debattlik
Texten är en insändare och kan efter viss bearbetning publiceras i en dagstidning
Texten är en medvetet skriven insändare/debattartikel och är i stort sett färdig att publiceras i en dagstidning.
Texten är en välskriven och träffsäker debattartikel och är färdig att publiceras i en dagstidning.
Tes
Elev presenterar ingen tes
Eleven presenterar en tes.
Eleven presenterar en tydlig tes
Eleven presenterar en tydlig och väl genomtänkt tes
Argumentation
Eleven har ej argument för sin tes
Eleven har argument för sin tes.
.Eleven argumenterar på ett övertygande sätt för sin tes.
.Eleven argumenterar självständigt, övertygande och på ett djupsinning sätt för sin tes.
Inledning och Avslutning
Texten har ingen tydlig inledning och/eller avslutning
Texten har en inledning och avslutning som ger läsaren en uppfattning om vad texten kommer att handla om. Inledningen och avslutningen svarar mot den övriga textens innehåll.
Inledningen är intresseväckande och svarar mot den övriga textens innehåll..Texten har en avslutning som rundar av texten på ett medvetet sätt. Avslutningen förstärker/bekräftar det som tidigare sagts i artikeln.
Inledningen väcker förtroende hos läsaren, är intresseväckande och svarar mot den övriga textens innehåll.Eleven genomför alla delar av uppgiften och presenterar sina reflektioner på ett medvetet sätt. Texten är engagerat skriven, personlig och intresseväckande.
Tydlighet och engagemang
Eleven följer inte delarna till uppgiften
Eleven skriver på ett begripligt sätt. Eleven följer alla delarna av instruktionen till uppgiften.
Eleven genomför alla delar av uppgiften och reflekterar runt ämnet på ett tydligt och begripligt sätt. Texten är personlig och läsvärd.
Eleven genomför alla delar av uppgiften och presenterar sina reflektioner på ett medvetet sätt. Texten är engagerat skriven, personlig och intresseväckande.
Språk, stil och normer
Du behöver träna på ditt skriftspråk.
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passar en insändare. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar i relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Struktur och textbindning
Texten är inte styckeindelad.
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är i huvudsak sammanhängande och har utvecklad textbindning. Texten har en struktur som passar en insändare t.ex. att du använder rubrik, inledning med presentation av din åsikt och avslutning med en uppmaning.
Texten är i huvudsak sammanhängande och har välutvecklad textbindning. Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en insändare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: