👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resonera och dra samband kring växthuseffekten

Skapad 2018-12-02 17:01 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Matrisen är kopplad till en resonerande skrivuppgift genomförd under lektionstid.
Grundskola 7 – 9
E
C
A
Begrepp och faktakunskaper
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska källor, teorier och metoder
Eleven visar olika teoretiska angreppssätt för lösningar och visar problemformuleringar som kan appliceras på flera nivåer i samhället
 • Ge  E 9
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
 • Ge  A 9
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt,
Resonemang Orsaker/konsekvenser/lösningsförslag
 • Ge  E 9
 • Ge  E 9
 • Ge  E 9
 • Ge  C 9
 • Ge  C 9
 • Ge  C 9
 • Ge  A 9
 • Ge  A 9
 • Ge  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.