Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Ke, Fy, Bi, Tk

Skapad 2018-12-03 11:06 i Roslagsskolan Norrtälje
Bedömning i 1899 projektet
Grundskola F
Lägre nivå
Högre nivå
Bi, Fy, Ke
Eleven kan samtala och diskutera frågor som rör ekologisk hållbarhet, energi, teknik, miljö och samhälle skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstagande____ samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Teknik
Eleven kan föra ________ resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
enkla och till viss del underbyggda
utvecklade och relativt väl underbyggda
välutvecklade och väl underbyggda
Bi, Fy, Ke
Eleven för _______ underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön.
enkla och till viss del
Utvecklade
välutvecklade
Bi, Fy, Ke
Eleven kan visa på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
visar
visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder
visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: