👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4-5 grundmatris

Skapad 2018-12-03 13:09 i Ängsnässkolan Huddinge
Grundskola 4 – 5

Jag kan lösa enkla problem genom att välja och använda strategier och metoder anpassade till problemets karaktär.

Osäker
Ganska säker
Säker
Aspekt 1

Jag kan visa hur jag löser problem.

Osäker
Ganska säker
Säker

Jag kan föra resonemang om resultatet är rimligt vid problemlösning.

Osäker
Ganska säker
Säker

Jag kan ge förslag på alternativa sätt att lösa problemet på.

Osäker
Ganska säker
Säker

Jag har kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem.

Osäker
Ganska säker
Säker

Jag beskriver olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer.

Osäker
Ganska säker
Säker

I beskrivningarna kan jag växla mellan olika uttrycksformer.

Osäker
Ganska säker
Säker

Jag kan föra resonemang om hur begreppen relaterar till varandra.

Osäker
Ganska säker
Säker

Jag kan välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.

Osäker
Ganska säker
Säker
Ny aspekt

Jag kan berätta hur jag går tillväga och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer.

Osäker
Ganska säker
Säker

Jag kan föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument.

Osäker
Ganska säker
Säker