👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - Programmering #1 - Playgrounds

Skapad 2018-12-03 13:30 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Teknik

Tekniska lösningar

E
C
A
Identifiera och analysera (I) Beskriva och förklara begrepp (B)
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion. Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
  • Tk
  • Tk
Eleven når ej godkänd kunskapsnivå.
Eleven kan enkelt beskriva hur programkod används för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan relativt gott beskriva hur programkod används för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan på tydligt sätt beskriva hur programkod används för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

E
C
A
Se behov och skapa lösningar (S)
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
  • Tk
Eleven når ej godkänd kunskapsnivå.
Eleven kan genomföra enkla programmeringssteg och på ett enkelt sätt förklara idéer till lösningar.
Eleven kan på ett relativt gott sätt genomföra utökade programmeringssteg och på ett relativt gott sätt förklara idéer till lösningar.
Eleven kan tydligt genomföra utökade programmeringssteg och på ett tydligt sätt förklara idéer till lösningar.