👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 - Film/bokanalys - Skriftlig framställning

Skapad 2018-12-03 13:37 i Malenagymnasiet Sjöbo
Kunskapskrav & matris för Svenska 1 "Film/bokanalys - skriftlig framställning"
Gymnasieskola 1

Skriftlig uppgift "Film/bokanalys"

Skriftlig framställning och novellanalys

E
C
A
Skriftlig framställning
Eleven kan skriva olika typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva olika typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva olika typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Skriftlig framställning
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Skriftlig framställning
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Skriftlig framställning
Eleven kan skriva egna texter som anknyter till det lästa.
Eleven kan skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
Eleven kan skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv.
Läsa & analysera
Eleven kan översiktligt återge innehållet i en internationell film (skönlitterärt verk).
Eleven kan översiktligt återge innehållet i en internationell film (skönlitterärt verk).
Eleven kan översiktligt återge innehållet i en internationell film (skönlitterärt verk).
Läsa & analysera
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några teman och motiv i filmen samt ge exempel på dessa.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några teman och motiv i filmen samt ge exempel på dessa.
Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för några teman och motiv i filmen samt ge träffsäkra exempel på dessa.
Läsa & analysera
Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Läsa & analysera
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.