Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ireland and Northern Ireland

Skapad 2018-12-03 14:17 i Rodengymnasiet Norrtälje
We learn more about Ireland and Northern Ireland. ------------------------------------- Gymnasiet. Eng05.
Gymnasieskola 1 – 2
Nivå 1
En godkänd nivå.
Nivå 2
En högre nivå.
Nivå 3
En väldigt hög nivå.
Förstå talad och skriven engelska
Testas när vi lyssnar på radioprogram och ser filmerna, samt när vi läser om landet och novellen.
Du förstår alla delar som är viktigast i innehåll. Du kan uppfatta detaljer i talad engelska i olika tempo. Du förstår delar i tydligt formulerad skriven engelska. Du visar att du har förstått genom att översiktligt berätta, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du förstår alla delar som är viktigast i innehåll. Du uppfattar viktiga detaljer i talad engelska i olika tempo. Du förstår detaljer i tydligt formulerad skriven engelska. Du visar att du har förstått genom att välgrundat berätta, diskutera och kommentera innehållet och detaljer.
Du förstår både helheten och detaljer i talad engelska i olika tempo. Du förstår helheten och detaljer i tydligt skriven engelska. Du visar din förståelse genom att på ett välgrundat och nyanserat sätt berätta, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Framställning
Testas när vi diskuterar radioprogrammet, filmerna, novellen, samt när vi skriver brevet.
I muntliga och skriftliga presentationer kan du formulera dig: - till viss del varierat, - till viss del tydligt - och till viss del sammanhängande. Du kan formulera dig med: - visst flyt - och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga presentationer kan du formulera dig: - till viss del varierat, - tydligt, - sammanhängande - och till viss del strukturerat. Du kan även formulera dig med: - flyt - och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntliga och skriftliga presentationer kan du formulera dig: - varierat, - tydligt, - sammanhängande - och strukturerat. Du kan även formulera dig med: - flyt - och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Interaktion
Testas när vi diskuterar radioprogrammet, filmerna, novellen, samt när vi skriver brevet.
Du kan välja och (lite) använda i strategier som löser några av dina problem när du pratar och detta förbättrar samtalen du har i klassrummet.
Du kan välja och använda strategier som fungerar för att prata och som löser problem när du pratar och detta förbättrar samtalen du har i klassrummet.
Du kan välja och använda strategier som löser på ett bra sätt löser problem som dyker upp när du pratar engelska. Dessa löser samtliga av dina problem och dessa förbättrar även samtalen som du har i klassrummet.
Diskutera företeelser
Testas när vi diskuterar radioprogrammet, filmerna och novellen. Testas också när du skriver ditt brev.
Du diskuterar översiktligt några saker om Irland. Du kan också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några saker om Irland. Du kan också göra jämförelser som är lite svårare och djupare med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt och nyanserat om Irland. Du kan också göra jämförelser som är väl uttänkta och som har flera motiveringar, samt att du ser det ut olika perspektiv när du jämför med egna erfarenheter och kunskaper.
Tillgodogöra sig information
Testas när vi lyssnar på radioprogrammet, ser filmer, läser en faktatext och läser en novell.
Du kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att ta in fakta och innehåll i en text och i en talad engelska.
Du kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att ta in fakta och innehåll i en text och i en talad engelska.
Du kan välja och med säkerhet använda ta in fakta och innehåll i en text och i en talad engelska.
Att vara kritisk
Testas när vi lyssnar på radioprogrammet, ser filmerna och när vi läser en faktatext och läser en novell.
Du kan kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: