👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 4-6 Storkskolan, Blentarp

Skapad 2018-12-03 19:37 i Storkskolan Sjöbo
Bedömningsmatris för religionskunskap.
Grundskola 4 – 6

Rubrik 1

Ny nivå
Når ännu ej målen
Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Aspekt 1
Analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
Du har fragmentariska kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla, men ofullständiga resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Ny aspekt
Du visar på enkla men delvis osammanhängande samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Ny aspekt
Dina beskrivningar av grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion är kortfattade och outvecklade.. Du ger enstaka exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Du kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Du kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Du kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion. Du ger exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Ny aspekt
Dina redogörelser för kristna högtider och traditioner är kortfattade och outvecklade. Du gör outvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu,
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner. Du gör enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner. Du gör utvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Du kan redogöra för några kristna högtider och traditioner. Du gör välutvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu.
Ny aspekt
Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
Dina resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang är ofullständiga och delvis kryptiska. Dina resonemang om vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor är kortfattade och outvecklade.
Du kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Ny aspekt
Reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
Dina resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott är outvecklade. Dina reflektioner kring dessa frågor för till viss del för resonemanget framåt, men ofullständigt och outvecklat.
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Du gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Ny aspekt
Söka information om religioner och andralivsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet
Du har svårigheter med att söka information om religioner och andra livsåskådningar. Du använder olika typer av källor på ett delvis felaktigt sätt. Dina resonemang om källor är enkla och ofullständiga.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar. Du använder olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar. Du använder olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar. Du använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.