Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP i Matematik delprov A muntligt, årskurs 9

Skapad 2018-12-04 14:31 i Stordammens skola Uppsala
Resultat av muntliga nationella prov Matematik del A Provet görs under höstterminen, i en grupp av 3-4 elever.
Grundskola 9 Matematik

Resultat av muntliga nationella prov Matematik del A årskurs 9.
Provet görs under höstterminen, i en grupp av 3-4 elever.
I NP i matematik, delas endast ett provbetyg ut, och detta får du på vårterminen efter att samtliga delar är avklarade.

Total summa på delprov A är: 5E/5C/5A Nivåpoäng I kommentarsfältet, ser du sammanställningen av ditt resultat på delprov A,

Nivåpoäng saknas
Eleven har ej visat muntligt att förmågan eller att aktuellt begrepp är befäst.
Nivåpoäng E
Nivåpoäng C
Nivåpoäng A
Problemlösning och Begrepp Nivåpoäng1
I vilken grad eleven tolkar resultat och drar slutsatser. Kvaliteten på de metoder strategier som eleven använder.
.
..
..:
Problemlösning och Begrepp Nivåpoäng 2
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
.
..
...
Resonemang Nivåpoäng 3
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang
.
..
...
Resonemang Nivåpoäng 4
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
.
..
...
Kommunikation Nivåpoäng 5
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttryck (språk och representation)
.
..
...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: