👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Seminarium modernism

Skapad 2018-12-04 15:28 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola

Om seminariet

Här har jag tittat på ert samspel i gruppen, samt vilka kunskaper ni visat om boken och modernismen,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Förståelse för romanen
Återberättar/sammanfattar, diskuterar utifrån olika perspektiv, använder citat som stöd
Nej
Grundläggande
Utförligt
Nyanserat
Samtalsteknik
Ställer frågor, ställer följdfrågor, ger samtalsstödjande signaler, förvaltar det som någon annan sagt, leder samtalet vidare
Ej fungerande
Fungerande
Väl fungerande
Mycket väl fungerande

Aktuella kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Samtalsteknik
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Ej godkänd nivå
Betyget E Du gör detta med viss säkerhet.
Betyget C och A Du gör detta på ett nyanserat sätt Du gör detta med viss säkerhet
Språk och stil
Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Ej godkänd nivå
Betyget E Anpassat
Betyget C och A Väl anpassat