👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 1-3

Skapad 2018-12-04 17:31 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Kunskapskrav i SO för år 1-3
Grundskola 1 – 3 Religionskunskap Samhällskunskap Historia SO (år 1-3) Geografi
Når ännu inte aktuella kunskapskrav
Når aktuella kunskapskrav
Samhällskunskap
Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
Samhällskunskap
Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas
Samhällskunskap
Eleven kan beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
Samhällskunskap
Eleven beskriver några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Samhällskunskap
Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
Samhällskunskap
Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Samhällskunskap
Eleven kan ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
Samhällskunskap/Geografi
Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling
Samhällskunskap
Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Historia
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder
Historia
Eleven gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Historia
Eleven beskriver hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Historia
Eleven kan beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
Historia
Eleven kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Religion
Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Religion
Eleven beskriver några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Religion
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Religion
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Religion
Eleven ger exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Geografi
Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Samhällskunskap/Geografi
Eleven kan söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
Övergripande
Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.