👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemkunskap bedömningsöversikt.

Skapad 2018-12-04 20:05 i Hallsta skola Norrtälje
Samlad bedömning i hemkunskap
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap

Centralt innehåll

 • Hkk  7-9   Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
 • Hkk  7-9   Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
 • Hkk  7-9   Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
 • Hkk  7-9   Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hkk  7-9   Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
 • Hkk  7-9   Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
 • Hkk  7-9   Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
 • Hkk  7-9   Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
 • Hkk  7-9   Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
 • Hkk  7-9   Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
 • Hkk  7-9   Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
 • Hkk  7-9   Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Hkk  7-9   Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
 • Hkk  7-9   Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
 • Hkk  7-9   Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
 • Hkk  7-9   Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
 • Hkk  7-9   Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Hkk  7-9   Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
 • Hkk  7-9   Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
F
E
D
C
B
A
Planera, tillaga & genomföra måltid
Eleven klarar inte målen.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Använda metoder, livsmedel & utrustning
Eleven klarar inte målen.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Välja & motivera
Eleven klarar inte målen.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
leven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Ge omdömen
Eleven klarar inte målen.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
leven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Måltider & individuella behov
Eleven klarar inte målen.
Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Konsumtionsalternativ
Eleven klarar inte målen.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Rättigheter & skyldigheter
Eleven klarar inte målen.
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Konsekvenser
Eleven klarar inte målen.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.