Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Er -Engelska år 2 18/19

Skapad 2018-12-04 21:51 i Esperedskolan Halmstad
Att lära sig engelska på ett lekfullt sätt. Att väcka nyfikenhet och lust att lära sig engelska.
Grundskola 2 Engelska
Grund
Utmaning
Lyssna
Utveckla förmågan att lyssna och förstå. HT
  • En
  • En  1-3
  • En  1-3
  • En  E 6
Lyssnar och förstår enkla ord och instruktioner när någon talar tydligt, sakta, visar med kroppsspråket/bilder samt talar om ämnen du känner till. (t.ex. colours, clothes, "Simon says", Monday, Numbers)
Lyssnar och förstår enkla meningar och instruktioner när någon talar tydligt, sakta, visar med kroppsspråket/bild samt pratar om ämnen du känner till. (t.ex. My favourite colour is..., My name is...)
Tala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. VT
  • En
  • En  1-3
  • En  1-3
Använder enkla ord och fraser som övats in. Deltar i sång, rim och ramsor (t.ex. Weekdays, Numbers)
Använder flera ord och enkla fraser i olika sammanhang. Kan i grupp framföra enkla ramsor, sång eller rim. (t.ex. What´s your name? My name is...)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: