Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva essä

Skapad 2018-12-05 00:04 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 2 Svenska
F
E
D
C
B
A
Innehåll kopplat till litteratur och genre
Kunskapsmål för E är ej uppfyllt.
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångs- punkt från detta kan du skriva en essä som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition och som har något perspektiv på information från de litterära texterna.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångs-punkt från detta kan du skriva en essä som är sammanhängande, väldisponerad och som ger vidgat perspektiv på information från de litterära texterna.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. Med utgångs-punkt från detta kan du skriva en essä som är sammanhängande o väldisponerad. Texten innehåller belysande exempel och ger vidgade perspektiv på information från de litterära texterna.
Språk och stil
Kunskapsmål för E är ej uppfyllt.
Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: