👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 - Muntlig framställning

Skapad 2018-12-05 10:14 i Partille Gymnasium Partille
Gymnasieskola 1 Svenska

Arbetsbeskrivning – informerande tal

Innehåll:
* Du ska hålla ett informerande tal som är 3 – 7 minuter.
* Du ska använda dig av något presentationstekniskt hjälpmedel.

Disposition:
* Din muntliga framställning ska vara sammanhängande och begriplig.
* Du ska ha med en inledning, huvuddel och en avslutning.

Framförande:
* Du ska genomföra ditt tal inför en liten grupp.

Språk och anpassning:
* Dina mottagare (de som ska lyssna på ditt framförande) är dina klasskamrater.

E
C
A
Muntlig framställning inför grupp
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Disposition
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig och dispositionen är tydlig urskiljbar.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Språk och mottagaranpassning
Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations- situation.
Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations- situation.
Språket är ledigt och väl anpassat till syfte, mottagare och kommunikations- situation.
Åhörarkontakt
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har åhörarkontakt.
Eleven har god åhörarkontakt.
Hjälpmedel
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör och är väl integrerad i den muntliga framställningen.