👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centralskolan: Lärandematris Kemins grunder 2018

Skapad 2018-12-05 11:01 i Centralskolan Falköping
LGR11, kunskapskrav biologi åk 9
Grundskola 7 – 9 Kemi

Centralt innehåll:
• Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar •Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
•Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
•Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
•Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
•Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Efter detta område ska du kunna:

• kunna beskriva hur en atom är uppbyggd • kunna förklara skillnaden mellan atom och jon • beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga joner • förstå skillnaden på ädla och oädla metaller och dess egenskaper • vad vi använder några vanliga metaller till • få kunskap kring olika material, hur det tillverkas, hur vi använder det och hur det kan återvinnas • känna till begreppen atom, molekyl, materia, grundämne och kemisk förening • känna till skillanden mellan en lösning, blandning, slamning och emulsion • veta vad som påverkar hur ett ämne löser sig • känna till vanliga varningsymboler • känna till namnet på den vanligaste laborationsutrustningen • kunna planera och genomföra enkla laborationer på ett säkert sätt • kunna göra enkla dokumentationer av laborationer

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1 Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med enkla motiveringar
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör området med utvecklade motiveringar.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör området med välutvecklade motiveringar .
2 Undersökningar och planeringar
Du kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. Du kan också bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som går att följa.
Du kan genomföra olka undersökningar utifrån givna plan­eringar. Du kan också formulera enkla frågeställningar och planeringar som efter någon bearbetning går att följa.
Du kan genomföra olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. Du kan också formulera enkla frågeställningar och planeringar som går att följa.
2 Använda utrustning
Du använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert ändamålsenligt och effektivt sätt.
2 Förbättringar och felkällor
Du kan föra enkla resonemang om resultatet av undersökningen. Du kan också bidra till förslag som förbättrar undersökningen.
Du kan föra utvecklade resonemang om resultatet av undersökningen. Du kan också ge förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen
Du kan föra välutvecklade resonemang om resultatet av undersökningen. Du kan också ge förslag som kan förbättra undersökningen
2 Dokumentationer
Du kan göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i bild och text.
Du kan göra välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
3 Begrepp
Du har grundläggande kunskaper om området och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och gemensamt drag med god användning av kemins begrepp,
4 Upptäckter och deras betydelse
Du kan ge exempel på och beskriva några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.