👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap - Kunskapskrav för slutet av årskurs 6 SMARTA VAL

Skapad 2018-12-05 14:26 i Glömstaskolan Huddinge
Matrisen redovisar S kunskapskrav i ämnet Hem-och konsumentkunskap
Grundskola F – 6 Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap - Kunskapskrav

Mat, måltider och hälsa

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
Eleven kan följa recept och instruktioner med viss anpassning till aktivitetens krav samt använda vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
Eleven kan följa recept och instruktioner med relativ god anpassning till aktivitetens krav samt använda vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
Eleven kan följa recept och instruktioner med god anpassning till aktivitetens krav samt använda vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav. I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl
Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.

Konsumtion och ekonomi

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.

Miljö & livsstil

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.