👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi Ht2018

Skapad 2018-12-05 14:49 i Kärlekens skola Halmstad
Organisk kemi
Grundskola 7 – 9 Kemi
E
C
A
Faktakunskaper
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper om kolföreningars uppbyggnad och egenskaper, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Du har goda kunskaper om kolföreningars uppbyggnad och egenskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om kolföreningars uppbyggnad och egenskaper, vilket du visar genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Faktakunskaper
-samband - resonemang
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om enkla kemiska processer och samband i naturen (ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om förhållandevis komplexa kemiska processer och samband i naturen(ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om komplexa kemiska processer och samband i naturen(ex energiomvandlingar, materiens kretslopp, hållbar utveckling).
Undersökningar
-slutsatser
Du drar enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller/teorier.
Du drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller/teorier.
Du drar välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller/teorier.