Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekonomisk utveckling i världen

Skapad 2018-12-05 16:39 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Samhällskunskap

Rubrik 1

Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Analys
Eleven kan översiktligt analysera orsaker till och konsekvenser av den internationella ekonomins och handelns utseende och utveckling.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan utförligt analysera orsaker till och konsekvenser av den internationella ekonomins och handelns utseende och utveckling
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan utförligt och nyanserat analysera orsaker till och konsekvenser av den internationella ekonomins och handelns utseende och utveckling.
Begreppsanvändning
I analysen använder eleven med viss säkerhet några relevanta begrepp och teorier.
I analysen använder eleven med säkerhet några relevanta begrepp och teorier
I analysen använder eleven med säkerhet flera relevanta begrepp och teorier.
Egen och andras ståndpunkter
Eleven diskuterar översiktligt den internationella ekonomins betydelse och kan ge enkla argument för olika ståndpunkter och värdera dem med enkla omdömen.
Eleven diskuterar utförligt den internationella ekonomins betydelse för miljö och kan ge välgrundade argument för olika ståndpunkter och värderar dem med enkla omdömen.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat den internationella ekonomins betydelse och kan ge välgrundade och nyanserade argument för olika ståndpunkter och värdera dem med nyanserade omdömen.
Källhantering
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om källornas relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Olika redovisningsformer
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: