👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (skriftligt) HT åk 3

Skapad 2018-12-05 18:00 i Jumkils skola Uppsala
En bedömningsmatris för Skolverkets bedömningstöd i taluppfattning för höstterminen åk 3 - skriftliga uppgifter. Se här för att få tips på hur du jobbar med bedömningsstödet i Unikum: http://support.unikum.net/dokumentation/skolverkets-obligatoriska-bedomningsstod Läs mera om Bedömningsstödet på Skolverkets sida: https://bp.skolverket.se/web/bs_gr_grgrmat01_1-3/information
Grundskola 3 Matematik

Markera endast den ruta som motsvarar elevens visade kunskap i nuläget. Exempel: om eleven visar kunskap på mellannivå ska bara den rutan markeras, inte både låg- och mellannivå.

Skriftliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden före/efter
Lägre nivå, mellannivå
 • Ma   3
Talets grannar 0 - 100
Talets grannar 0 - 300
-----
Talföljd (hitta på en egen)
Högre nivå
 • Ma   3
-----
-----
Hitta på en egen talföljd och förklara hur du tänkt.
Talföljd (fortsätta talföljden)
Alla nivåer
 • Ma   3
Tolkar talföjder med tvåhopp uppåt och tvåhopp nedåt i talområdet 0 - 20
Tolkar talföljder med tvåhopp nedåt och femhopp uppåt i talområdet 0 - 50
Tolkar talföljder med fyrhopp nedåt i talområdet 200 - 400 samt 250-hopp uppåt i talområdet 2000 - 4000
Tallinje
Lägre nivå, mellannivå
 • Ma   3
Placera tal på rätt plats på en tallinje med streck för varje tal i talområdet 0 - 100.
Placera tal på rätt plats på en tallinje med streck motsvarande femhopp och tvåhopp i talområdet 0 - 100
-----
Tals värde
Mellannivå
 • Ma   3
-----
Förstår siffrornas värde i tal med ental, tiotal och hundratal i talområdet 0 - 300
-----
Storleksordna tal
Lägre nivå
 • Ma   3
Storleksordna tal i talområdet 0 - 110.
-----
-----
Likhetstecknet: Addition
Lägre nivå, mellannivå
 • Ma   3
t ex 2 + ___ = 10 8 = ___ + 2
t ex 18 = 10 + ___ 22 + ___ = 32
-----
Likhetstecknet: Subtraktion
Lägre nivå, mellannivå
 • Ma   3
t ex 5 = 10 - ___ 9 - ___ = 3
t ex 19 - ___ = 17 ___ - 8 = 10
-----
Likhetstecknet: Alla räknesätt
Högre nivå
 • Ma   3
-----
-----
9 + 9 = 18 - ___ 52 - 49 = ___ - 1 18 x 2 = 3 x ___ 100/4 = ___ x 5
Beräkna: Addition
Lägre nivå
 • Ma   3
Addition med tiotalsövergång i talområdet 0 - 20
-----
-----
Beräkna: Subtraktion
Lägre nivå
 • Ma   3
Subration med tiotalsövergång i talområdet 0 - 20
-----
-----
Beräkna: Multiplikation
Mellannivå, högre nivå
 • Ma   3
-----
Multiplikation med ena faktorn högst 5. t ex 3 x 5 = ___ ___ x 5 = 10
Multiplikation alla tabeller. 12 x 4 = ___ 8 x 8 = ___
Beräkna: Division
Mellannivå, högre nivå
 • Ma   3
-----
Division med nämnaren 2, 3 och 5 t ex 6/3, 100/2
Division t ex 24/12, 96/3
Bråk (4)
Mellannivå
 • Ma   3
-----
Läsa en halv och en fjärdedel som en bild.
-----
Bråk (5a)
Högre nivå
 • Ma   3
-----
-----
Sätta ut bråk på rätt plats på tallinjen. 1/2, 1/4, 3/4.
Bråk (5b)
Högre nivå
 • Ma   3
-----
-----
Måla en tredjedel av rutorna.
Bråk (5c)
Högre nivå
 • Ma   3
-----
-----
Använda bråk i problemlösning; hälften och tredjedel.
Problemlösning (6)
Högre nivå
 • Ma   3
 • Ma   3
-----
-----
I flera steg. (Se uppgiften)
Problemlösning (7)
Högre nivå
 • Ma   3
 • Ma   3
-----
-----
I flera steg. (Se uppgiften)
Problemlösning (8)
Lägre nivå, högre nivå
 • Ma   3
 • Ma   3
Addition.
-----
Addition i flera steg. (Se uppgiften)
Problemlösning (9)
Alla nivåer
 • Ma   3
 • Ma   3
Subtraktion
Subtraktion i flera steg.
Division
Problemlösning (10)
Mellannivå
 • Ma   3
-----
Division
-----
Beräkna: Skriftliga räknemetoder
Högre nivå
 • Ma   3
-----
-----
Visa hur du löser uppgiften. 148 + 59 164 - 29