Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1

Skapad 2018-12-05 19:52 i Tärnsjö skola F-6 Heby
Grundskola 1 – 3 Matematik

Skriftligt omdöme i matematik

Problemlösning

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Lösa problem
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Uppgifter med: * addition * subtraktion * diagram Pengar, räkna ut summa och hur mycket som är kvar
Beskriva tillvägagångssätt
Eleven beskriver tillvägagångssätt.
Resonera kring rimlighet
Eleven ger enkla omdömen om resultatets rimlighet.

Begrepp och uttrycksformer (matematiskt språk)

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Känna till matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Begrepp: fler, färre, mindre och större än, är lika med, addition, subtraktion, tallinje, kronor, mönster, diagram, stegvisa instruktioner.
Beskriva matematiska begrepp
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Koppla ihop begrepp
Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Naturliga tal
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relationer samt genom att dela upp tal.
Bråk
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Geometriska begrepp
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Proportionella samband
Eleven kan använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.

Matematiska metoder

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Beräkningar
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
* Addition 0-12, talkompisar * Subtraktion 0-12 * Diagram * Kommutativa lagen addition 3+4 = 4+3 * Subtraktionspar 7-4=3, 7-3=4 * Samband addition och subtraktion 3+4=7, 7-4=3, 4+3=7, 7-3=4* Tallinjen vid addition * Subtrahera och kontrollera 7-4=3 kontrollera 3+4 =7 * Addition med tre termer * Subtraktion med tre termer
Huvudräkning
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
* Addition 0-12, talkompisar * Subtraktion 0-12 * Kommutativa lagen addition 3+4 = 4+3 * Subtraktionspar 7-4=3, 7-3=4 * Samband addition och subtraktion 3+4=7, 7-4=3, 4+3=7, 7-3=4* Tallinjen vid addition * Subtrahera och kontrollera 7-4=3 kontrollera 3+4 =7 * Addition med tre termer * Subtraktion med tre termer
Skriftliga räknemetoder
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
* Tallinjen vid addition * Subtrahera och kontrollera 7-4=3 kontrollera 3+4 =7 * Addition med tre termer * Subtraktion med tre termer
Algebra
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
* Är lika med; likheter, t.ex. 2+3 = 1+4, 2-1 = 5-4 *Vilken term fattas? 2+ _ = 3, 7- _ = 2
Geometriska objekt
Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
* Tangram * Rita av enkla figurer från rutsystem
Längd
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Massa
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av massor och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Volym
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av volymer och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Tid
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Redovisning av kunskap

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Redovisa med hjälp av matematiska uttrycksformer
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
* Räkneberättelser * Formulera matematiska uttryck
Använda tabeller och diagram
Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat
Stapeldiagram; fylla i, jämföra, samtala om resultat och slut- satser
Matematiska resonemang
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultatets rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor sin i huvudsak hör till ämnet.
* Fortsätta ett geometriskt mönster, fortsätta mönster * Spela mattespel, slumpmässiga händelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: