👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Filmaffisch" år 9 ht-2018

Skapad 2018-12-05 22:45 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Bedömningsmall till projektet "Filmaffisch"
Grundskola 9 Bild

Bedömningsmall till projektet "Filmaffisch" ht-2018

Bedömningsmall till projektet "Filmaffisch"

F
E
C
A
Hur din bild kommunicerar och vilket bildspråk du har.
Bilden kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Bilden kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Bilden kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Hur du använder tekniker och verktyg
På ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
På ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
På ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Hur du utvecklat idéer och reflekterat över och presenterat dem
Återanvänder samtida eller historiska bilder och bearbetar andra uppslag och inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Utvecklar delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Utvecklar egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.