👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning Medeltiden

Skapad 2018-12-06 10:46 i Ängsnässkolan Huddinge
Bedömning av ett ämnesövergripande arbetsområde om Medeltiden
Grundskola 4 Historia Religionskunskap

Bedömning av ett ämnesövergripande arbetsområde om Medeltiden.

Kunskapskrav

Eleven har visat...
Fakta om tidsperioden
kunskaper om Medeltiden, t.ex. viktiga händelser och personer.
Fakta: levnadsvillkor och utvecklingslinjer
kunskaper om handel, t.ex. Hansan, och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder.
Resonemang om samhällsförändringar
resonemang om orsaker till och konsekvenser av t.ex. förändringar när Kristendomen kom till Sverige, hur de olika samhällsstånden levde och vad de gjorde.
Resonemang om påverkan på vår tid
resonemang om hur medeltiden har påverkat vår tid.
Källor
använder källor från (och om) medeltiden för att berätta om hur människor levde och resonerar kring hur användbara källorna är.
Historiska begrepp
förstår och använder historiska begrepp på rätt sätt.
Fakta: Kristendom och dess betydelse (Re)
beskriver några kristna högtider.