👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2018-12-06 12:42 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Aspekt 1
Du är på väg att kunna berätta om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Ny aspekt
Du är på väg att kunna diskutera hur samhället förändras, vad människor för och hur de lever. Du är på väg att diskutera orsaker och följder till detta.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor för och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor för och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor för och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Ny aspekt
Du är på väg att kunna undersöka hur människornas levnadssätt har förändrats genom genom historien. Du är på väg att kunna beskriva hur olika tidsperioder hänger ihop.
Du kan undersöka hur människornas levnadssätt har förändrats genom genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur människornas levnadssätt har förändrats genom genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur människornas levnadssätt har förändrats genom genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Ny aspekt
Du är på väg att kunna använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du är på väg att kunna diskutera på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Ny aspekt
Du är på väg att kunna visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du är på väg att kunna diskutera på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Ny aspekt
Du är på väg att kunna använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.