👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Svenska år 1-6, inkl kunskapskrav åk 3 (grundsär)

Skapad 2018-12-06 12:47 i Solrosen Mölndals Stad
Kunskapskrav i svenska för årskurs 6
Grundsärskola 1 – 6 Svenska

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • tala och samtala i olika sammanhang
  • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  • skriva texter för olika syften och mottagare,
  • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  • söka och värdera information från olika källor.
området ej påbörjat
visar intresse
deltar
uppvisar godtagbara kunskaper i slutet av åk 3
på väg att uppnå grundläggande kunskapskrav åk 6
uppvisar grundläggande kunskaper
uppvisar goda kunskaper
uppvisar mycket goda kunskaper
Samtala
Du kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och **medverka** i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och **medverka** i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett **delvis fungerande sätt ** ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett **väl fungerande sätt ställa ** frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Kommunikations- & samtalsregler
I samtalen **bidrar* du till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
I samtalen använder du olika kommunikations- och samtalsregler med **viss säkerhet**
I samtalen använder du olika kommunikations- och samtalsregler med **säkerhet.**
Muntliga presentationer
Dessutom kan du **medverka** i att genomföra enkla presentationer.
Dessutom kan du **medverka** i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
Dessutom kan du planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett **delvis fungerande** sätt.
Dessutom kan du planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett **väl fungerande** sätt.
Använda verktyg
I arbetet med presentationerna **medverkar** du i att välja och använda något verktyg.
I arbetet med presentationerna väljer och använder du något verktyg på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
I arbetet med presentationerna väljer och använder du några verktyg på ett **ändamålsenligt** sätt.
Berättande texter
Du kan med **stöd av bilder** läsa enkla meningar i elevnära texter med kända ord och bekant innehåll.
Du kan med **stöd av bilder ** läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
Du kan med **visst flyt** läsa berättande texter med bekant innehåll.
Du kan med **flyt ** läsa berättande texter med bekant innehåll.
Förståelse för texterna
Genom att svara på frågor om innehållet visar du begynnande läsförståelse.
Genom att svara på frågor om innehållet visar du förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett *delvis relevant* sätt visar du förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett "relevant*sätt visar du förståelse för texterna.
Jämföra och beskriva
Du kan **medverka** i samtal om innehållet i texter som eleven lyssnat
Du **medverkar** i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
Du jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett **delvis fungerande** sätt.
Du jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett **väl fungerande** sätt.
Skriva
Du kan med **stöd av bilder** skriva kända ord.
Du kan med **stöd av bilder** skriva ord och meningar.
Du kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
Du kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
Strukturera texter
Dessutom **medverkar** du i att skriva meningar och att använda mellanrum mellan orden.
Dessutom **medverkar** du i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar du texterna på ett **delvis fungerande** sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar du texterna på ett **väl fungerande** sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Skriva för hand & på dator
Du kan **medverka** i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
Du kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett **delvis ändamålsenligt** sätt.
Du kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett **ändamålsenligt** sätt.
Budskap & handling
Du kan också **bidra** till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Du kan också föra **enkla** resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Du kan också föra **väl-utvecklade** resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Hämta information
Du kan **medverka** i att hämta information från givna källor.
Du kan **medverka** i att hämta information från givna källor och **bidrar** till resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt hämta information från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan på ett **väl fung-erande** sätt hämta information från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.