👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Matris åk 1-3

Skapad 2018-12-06 13:43 i Ingaredsskolan Alingsås
Matris över den lägsta godtagbara kunskapsnivå som eleverna förväntas uppnå i NO innan de lämnar årskurs 3. Med utgångspunkt i förmågor och kunskapskrav för ämnesområdet NO i LGR11 (Läroplan för grundskolan).
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

Stöd för bedömning i åk 1-3 och för att sätta upp mål för elevens fortsatta utveckling i ämnet NO.

Nivå 1
Nivå 2
Lägsta godtagbara nivå för slutet av årskurs 3.
Året runt i naturen
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
Jag kan namnge solen, månen och jorden.
Jag kan namnge solen, månen och jorden. Jag vet att de rör sig, men är osäker på hur de rör sig.
Jag kan namnge solen, månen och jorden och kan berätta om månens olika faser. Jag kan visa och beskriva hur de rör sig i förhållande till varandra och hur det påverkar våra årstider.
 • NO   3
Jag vet att det finns saker som hänger ihop i naturen (t.ex. olika livsmiljöer, kompostering, kretslopp, stjärnhimmel, näringskedjor etc.)
Jag kan ge exempel på några olika samband i naturen (t.ex. olika livsmiljöer, kompostering, kretslopp, stjärnhimmel, näringskedjor etc.)
Jag kan beskriva och ge exempel på flera olika samband i naturen. Samband som jag själv upplevt eller utforskat (t.ex. olika livsmiljöer, kompostering, kretslopp, stjärnhimmel, näringskedjor etc.)
 • NO  1-3
 • NO   3
Jag vet att vi har fyra årstider och vad de heter. Jag vet att djur och växter gör olika anpassningar till olika årstider.
Jag kan, tillsammans med en vuxen, berätta hur man känner igen våra fyra årstider. Jag kan, tillsammans med en vuxen, ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter.
Jag kan berätta hur man känner igen våra fyra årstider. Jag kan ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter samt hur de anpassar sig efter årstiderna.
 • NO  1-3
 • NO   3
Jag känner till och kan namnen på några vanliga djur och växter i min närmiljö.
Jag kan namnen på några vanliga djur och växter i min närmiljö. Jag har fått prova på att sortera och gruppera dem.
Jag kan namnge flera vanligt förekommande djur och växter. Jag kan sortera och gruppera några vanliga djur och växter i närmiljön.
 • NO  1-3
 • NO   3
Jag vet att det finns djur och växter som äter och/eller äts av varandra i naturen.
Jag kan ge exempel på några enkla näringskedjor genom att jag ritar och/eller pratar om det.
Jag kan rita enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer och ekosystem.
Kropp och hälsa
 • NO  1-3
 • NO   3
Jag kan berätta vad jag behöver för att må bra.
Jag vet att det finns olika faktorer som påverkar vår hälsa. Jag kan berätta vad jag behöver för att må bra.
Jag vet att det finns olika faktorer som påverkar vår hälsa och kan ge exempel på detta. Jag kan berätta vad jag behöver för att jag och min kropp ska må bra och diskutera vad vi människor behöver för att må bra.
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
Jag vet att vi har olika kroppsdelar och sinnen.
Jag kan, tillsammans med en vuxen, berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen samt säga vad de heter och vilken funktion de har.
Jag kan berätta om människans viktigaste kroppsdelar och sinnen samt säga vad de heter och vilken funktion de har.
Kraft och rörelse
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
Jag har praktiskt arbetat med tyngdkraft, friktion och jämvikt.
Jag kan, tillsammans med en kompis/vuxen, samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt som kan observeras vid lek och rörelser.
Jag kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt som kan observeras vid lek och rörelser.
Material och ämnen i vår omgivning
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
Jag kan tillsammans med en kompis/vuxen beskriva vad några olika vardagliga föremål är tillverkade av.
Jag kan beskriva vad vardagliga föremål är tillverkade av och tillsammans med en kompis/vuxen sortera dessa föremål.
Jag kan sortera olika material samt beskriva olika materials egenskaper.
Vatten
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
Jag vet att vatten kan ha olika former.
Jag kan namnge vattnets tre former.
Jag kan namnge vattnets tre former, ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.
Luft
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
Jag vet att luften har olika egenskaper.
Jag vet att luft kan upplevas på olika vis trots att den inte syns. Jag kan ge exempel på egenskaper hos luft utifrån egna iakttagelser.
Jag kan ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.
Lösningar och blandningar
 • NO  1-3
 • NO   3
Jag vet att man kan separera enkla lösningar och blandningar och har provat på att göra det.
Jag kan, tillsammans med en kompis/vuxen, separera enkla lösningar och blandningar.
Jag kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Berättelser om natur och naturvetenskap
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
Jag har läst eller fått någon skönlitteratur eller myt uppläst för sig samt sett någon konst som handlar om naturen och människan.
Jag kan, tillsammans med en kompis/vuxen, samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Jag kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Metoder och arbetssätt
 • NO  1-3
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
Jag vet att man kan utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön och har provat på att göra detta.
Jag kan, med stöd av vuxen, följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
Jag kan följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön samt göra någon jämförelse mellan mina och andras resultat.
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
Jag vet hur jag på ett enkelt sätt kan dokumentera mina naturvetenskapliga undersökningar.
Jag kan, tillsammans med en kompis/vuxen, dokumentera mina naturvetenskapliga undersökningar.
Jag kan dokumentera mina naturvetenskapliga undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer. Jag kan förklara så att andra förstår utifrån det jag har undersökt. Jag kan använda min dokumentation i olika diskussioner och samtal i gruppen samt göra jämförelser med andras resultat.