👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris idrott och hälsa åk 4-6

Skapad 2018-12-07 13:02 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6

Bedömningsmatris idrott och hälsa

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Rörelse och motorik
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Har deltagit i för liten omfattning för att en bedömning skall kunna göras.
Kan utföra sammansatta rörelser i olika redskap men stannar ofta upp i övergångar mellan de olika grundformerna och behöver flera försök för att komma vidare.
Kan utföra sammansatta rörelser i olika redskap men behöver ibland stanna upp i övergångarna mellan de olika grundformerna. Behöver några försöka för att klara övningarna med flyt
Kan utföra sammansatta rörelser i olika redskap med god balans och tajming i övergångarna mellan de olika grundformerna. Klarar att göra övningar flera gånger efter varandra med samma goda resultat
Rörelse med boll som redskap
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Har deltagit i för liten omfattning för att en bedömning skall kunna göras
Du kan använda någon teknik för att passa eller skjuta bollen. Du kan oftast fånga bollen. Du kan dribbla en boll i egen takt.
Du kan använda flera tekniker för att passa eller skjuta en boll. Du kan fånga olika typer av bollar. Du kan dribbla bollen i fart och med viss riktningsförändring.
Du använder en god teknik och kan lätt variera din kraftinsats med olika bollar när du passar eller skjuter. Du fångar olika bollar med god teknik i rörelse, Du anpassar farten när du dribblar och har god kontroll i olika riktningsförändringar.
Musik och rörelse
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Har deltagit i för liten omfattning för att en bedömning skall kunna göras
Du behöver hjälp att räkna in takten och att fortsatt hålla den. Du klarar av att hålla takten några steg/rörelser i taget. Du behärskar några enstaka övergångar mellan rörelserna i en koreografi. Du kan skapa någon egen rörelse till en danskoreografi.
Du kan ibland räkna in takten själv. Du kan följa takten och kan hitta tillbaka om du tappar bort den. Du har ett ganska bra flyt i övergångarna mellan rörelserna i en koreografi. Du kan skapa flera rörelser till en egen koreografi.
Du kan själv räkna in takten och följer takten genom hela dansen. Du har ett bra flyt i övergångarna mellan rörelserna i en koreografi. Du kan sätta ihop egna rörelser med både armar och ben till en koreografi.
Lek, spel och regler
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Har deltagit i för liten omfattning för att en bedömning skall kunna göras
Du är ombytt och deltar i leken/spelet men är ibland passiv. Du använder dig ofta av samma roll i leken/spelet. Du följer de flesta regler i leken/spelet.
Du deltar aktivt i leken/spelet och tar egna initiativ till att leken/spelet går framåt. Du växlar roller i leken/spelet. Du följer lekens/spelets regler och kan även ge något förslag till regelförändring för att leken skall nå sitt syfte.
Du deltar aktivt i leken/spelet och använder dig av olika strategier för att flyt i leken/spelet. Du växlar med lätthet roller i leken/spelet. Du följer de regler som är uppsatta och kan komma med flera förslag på regelförändring för att leken skall utvecklas och nå sitt syfte.
Samtal om upplevelse av fysisk aktivitet
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Har deltagit i för liten omfattning för att en bedömning skall kunna göras
Du kan samtala om och ge något exempel på hur din upplevelse av aktiviteten är. Du använder dig av några ord och begrepp.
Du kan samtala om och ge exempel på hur din upplevelse av aktiviteten. Du använder dig av flera ord och begrepp.
Du kan samtala om och ge exempel på hur din upplevelse av olika aktiviteter är. Du använder dig av många ord och begrepp.
Kroppsliga och mentala effekter av olika träningsformer
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Har deltagit i för liten omfattning för att en bedömning skall kunna göras
Du kan beskriva hur din kropp påverkas av fysisk aktivitet och kan förklara innebörden av några begrepp som pulsen, kondition, styrketräning samt kost och vila. Du kan beskriva någon förmåga som tränades i aktiviteten.
Du kan beskriva hur din kropp påverkas av fysisk aktivitet och kan förklara innebörden av flera begrepp som pulsen, kondition, styrketräning samt kost och vila. Du kan beskriva några förmågor som tränades i aktiviteten.
Du kan utförligt beskriva hur din kropp påverkas av fysisk aktivitet och kan förklara innebörden av begreppen, pulsen, kondition, styrketräning samt kost och vila. Du identifierar flera förmågor som tränades i aktiviteten.
Orientering
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Har deltagit i för liten omfattning för att en bedömning skall kunna göras
Du kan med viss säkerhet passa kartan och kan behöva hjälp för att korrigera. Du kan nämna något karttecken, symboler eller en färg. Du visar grundläggande förståelse för kartans uppbyggnad.
Du kan med relativt god säkerhet passa kartan efter var du befinner dig. Du ställer stödfrågor för att klara uppgiften. Du kan nämna fler karttecken, symboler och färger. Du visar förståelse för kartans uppbyggnad och kan nämna ett par olika kartor.
Du visar god säkerhet att passa kartan efter var du befinner dig och klarar uppgiften på egen hand. Du kan med säkerhet nämna flera karttecken, symboler och färger. Du förståelse för kartans uppbyggnad och kan beskriva olika kartor.
Friluftsliv och allemansrätten
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Har deltagit i för liten omfattning för att en bedömning skall kunna göras
Du kan ge exempel på en rättighet eller skyldighet i allemansrätten. Du kan berätta vad allemansrätten är och förstår principen "inte störa, inte förstöra" regeln.
Du kan ge ett par rättigheter och/eller skyldigheter i allemansrätten. Du kan förklara hur regeln tillämpas och kopplar regeln till plats i naturen.
Du kan ge flera exempel på både rättigheter och skyldigheter i allemansrätten. Du förklarar på ett tydligt sätt hur reglerna tillämpas och kopplar regeln till plats i naturen.
Fysisk aktivitet i skiftande natur och utemiljö under olika årstider
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Har deltagit i för liten omfattning för att en bedömning skall kunna göras
Du deltar i de aktiviteter som erbjuds utomhus under olika årstider. Du kan på ett enkelt sätt berätta vad begreppet lager på lager är.
Du deltar i de aktiviteter som erbjuds utomhus under olika årstider. Du kan berätta om de olika lagrens funktion och ger exempel på något material man ska använda och/eller inte använda.
Du deltar i de atkiviteter som erbjuds utomhus under olika årstider. Du kan berätta om lager på lager principen och förklara funktionen av olika material samt ge konkreta förslag på vad man ska ha på sig och varför.
Simning i mag- och ryggläge
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Har deltagit i för liten omfattning för att en bedömning skall kunna göras
Du kan simma 200 m varav 50 m i ryggläge.
Du kan simma 200 m varav 50 m i ryggläge.
Du kan simma 200 m varav 50 m i ryggläge.
Badvett och säkerhet vid vatten
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Har deltagit i för liten omfattning för att en bedömning skall kunna göras
Du har deltagit i undervisningen om hur man hanterar nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du har deltagit i undervisningen om hur man hanterar nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Du har deltagit i undervisningen om hur man hanterar nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Förebygga skador vid fysiskt aktivietet
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
 • Idh  C 6
 • Idh  A 6
Har deltagit i för liten omfattning för att en bedömning skall kunna göras
Du kan ge exempel på en risksituation som kan uppstå i lek/spel/idrott. Du kan ge exempel i ett led med underbyggt argument, på hur man kan förebygga risksituationen.
Du kan ge exempel på en risksituation som kan uppstå i lek/spel/idrott. Du kan ge exempel i ett par led, med underbyggda argument, på hur man kan förebygga risksituationen.
Du kan ge exempel på en risksituation som kan uppstå i lek/spel/idrott. Du kan ge flera exempel i flera led, med underbyggda argument, på hur man kan förebygga risksituationen.
Samarbetsförmåga
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Har deltagit i för liten omfattning för att en bedömning skall kunna göras
Du samspelar i liten utsträckning med dina klasskamrater. Du samarbetar med samma personer hela tiden.
Du samspelar med dina klasskamrater. Du kan samarbeta med flera personer.
Du samspelar med alla i klassen/gruppen oavsett vem/vilka det är. Du samarbetar med alla i klassen/gruppen.